Just another WordPress.com site

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Muzeum w Woli Okrzejskiej

Historia muzeum

 W roku 1965, kiedy to zbliżała się 120. rocznica urodzin pisarza i 50. rocznica jego śmierci, społeczeństwo Ziemi Łukowskiej postanowiło uczcić pisarza otwarciem muzeum. Na jego siedzibę przeznaczono dawną oficynę dworską, miejsce urodzenia pisarza.

Dworek został odremontowany od podstaw, z dawnej oficyny pozostały tylko fundamenty, kominy i wewnętrzne ściany. Muzeum powołane zostało na mocy Uchwały Nr 306 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 14 grudnia 1965 roku. Pod względem organizacyjnym stanowiło oddział Muzeum Regionalnego w Łukowie. Celem muzeum było gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowanie i udostępienie muzealiów, wydawnictw i materiałów związanych z twórczością i życiem Henryka Sienkiewicza.

W dniu poprzedzającym otwarcie muzeum odbyła się w Łukowie sesja naukowa zorganizowana przez Komitet Obchodów 120. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza. Wśród gości byli obecni: synowa pisarza – Zuzanna Sienkiewicz, wnuczki Maria Sienkiewicz i Maria Korniłowicz, Julian Krzyżanowski oraz literaci, przedstawiciele świata nauki i kultury. Pierwszymi pamiątkami w muzeum były: obraz „Janko Muzykant” pędzla Franciszka Kostrzewskiego, popiersie Henryka Sienkiewicza wykonane przez Marcina Rożka, medal cynowy owalny z podobizną Sienkiewicza autorstwa Wacława Lewandowskiego oraz 17 książek wydanych przez PIW w 1965 roku, zdjęcie Sienkiewicza z rodziną w Oblęgorku oraz kilka gazet, czasopism i wycinków prasowych.

 Początkowo muzeum mieściło się w trzech salach wystawowych, autorem pierwszej ekspozycji był dr Leszek Kukulski. Oprawę plastyczną przygotował mgr Jerzy Durakiewicz. Pierwsza sala poświęcona była związkom Sienkiewicza z Ziemią Łukowską, druga ukazywała całokształt twórczości pisarza, a trzecia ekspozycja miała charakter popularyzatorski, w której umieszczono arcydzieła Sienkiewicza, przełożone na języki obce. Do muzeum zaczęły napływać pamiątki od entuzjastów Sienkiewicza, wzbogacając w ten sposób skromne zbiory muzeum.

 Dnia 1 stycznia 1967 roku pan Antoni Cybulski objął stanowisko kierownika muzeum i z ogromnym zaangażowaniem prowadzi tę placówkę do dzisiaj.

 Z dniem 1 stycznia 1973 roku w wyniku reorganizacji władz administracyjnych i utworzenia Urzędów Gmin, środki budżetowe na działalność placówki muzealnej zostały skierowane do Urzędu Gminy w Krzywdzie, a merytorycznie podlegało Muzeum Okręgowemu w Lublinie.

 Po sześciu latach działalności zapadła decyzja o zamknięciu muzeum w celu przeprowdzenia generalnego remontu. Ponowne otwarcie muzeum nastąpiło w lutym 1975 roku. W uroczystościach brała udział rodzina pisarza.

 Z chwilą utworzenia województwa siedleckiego w czerwcu 1975 r. nadzór nad Muzeum sprawuje Muzeum Okręgowe w Siedlcach.

 Trudności ekonomiczne doprowadziły do ruiny dworku znajdującego się naprzeciw muzeum. W roku 1979 został on całkowicie rozebrany, a pozostałe po nim fundamenty czekają na nadejście lepszych czasów.

 Z dniem 4 listopada 1981 r. zarządzeniem Wojewody Siedleckiego w sprawie zasad funkcjonowania muzeów na terenie województwa siedleckiego Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej otrzymało rangę placówki autonomicznej.

 W Roku Sienkiewiczowskim – 1996, gdy cała polska uroczyście obchodziła 150 rocznicę urodzin pisarza, 80 rocznicę jego śmierci oraz 100 rocznicę wydania „Quo vadis” muzeum w Woli okrzejskiej obchodziło swój skromny Jubileusz – 30 lecie istnienia placówki.

 W muzeum w Woli Okrzejskiej dnia 25 maja 2000 roku wybuchł pożar spowodowany wadliwą instalacją elektryczną.    Z wsparciem finansowym pośpieszyło muzeum Henryka Sienkiewicza z Oblęgorka i szkoły sienkiewiczowskie z całego kraju. Dodatkowe środki finansowe na wymianę instalacji elektrycznej i zainstalowanie nowych alarmów przeciwpożarowych przekazało Starostwo Powiatowe w Łukowie, PZU, jak również Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Prywatni przedsiębiorcy z Łukowa zadeklarowali zakupić meble z XIX wieku do urządzanego następnego saloniku. Zespół Szkół Spożywczych z Lublina wystąpił z apelem „Ratujmy Muzeum Sienkiewicza”.

 Przykłady te świadczą o dużym zainteresowaniu i kulcie pisarza oraz docenianiu działalności tej placówki na terenie kraju. Losy muzeum w coraz większym stopniu zależeć więc będą od inicjatywy społecznej.

 Wystawy czasowe

 • „Tradycje rodzinne Henryka

  Wystawa „Tradycje rodzinne Henryka Sienkiewicza”

  Sienkiewicza” – to nowa wystawa prezentowana w miejscu urodzenia pisarza w Woli Okrzejskiej. Ekspozycja ta przybliża zwiedzającym okres szczęśliwego małżeństwa pisarza z pierwszą żoną z Marią z Szetkiewiczów. Przedstawione oryginalne zdjęcia ukazują w nowym świetle pisarza jako kochającego męża i ojca. Zdjęcia pisarza z dorosłymi dziećmi świadczą nie tylko o obopólnej miłości i przywiązaniu, ale wzajemnym zrozumieniu i trosce. Wystawa ukazuje stosunek pisarza do swoich teściów Wandy i Kazimierza Szetkiewiczów, którzy po śmierci Marii (ich córki) zajęli się wychowywaniem dzieci pisarza Henryka Józefa i Jadwigi – Dzini. Ponadto na wystawie znajdują się oryginalne zdjęcia z XIX i XX wieku, maszyna do pisania córki pisarza, okulary pisarza z Vevey oraz drobne przedmioty należące do rodziny w tym zabawki, bibeloty, listy oraz drobne dokumenty. Znajdują się zdjęcia wnuczki pisarza Marii Korniłowicz oraz książki jej autorstwa.

 • „Twórczość Sienkiewicza w grafice i rzeźbie” to wystawa czasowa przedstawiająca pokonkursowe prace na rzeźbę ludową. W sali tej podziwiać można również piękne grafiki przedstawiające bohaterów z utworów Sienkiewicza autorstwa Kazimierza Szwaynowskiego. Prace zostały wykonane techniką linorytu i drzeworytu.
 • Wystawa „Quo vadis” promująca

  Jerzy Kawalerowicz na otwarciu wystawy

  film Jerzego Kawalerowicza. Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem twórców filmu. Wystawa przygotowana przy współpracy z producentem filmu „Chronos Film”. Na wystawie znajdują się rekwizyty z filmu m.in. tron Nerona, bogato zdobione stroje postaci z filmu, zbroja pretorianina, instrumenty muzyczne, złota zastawa stołowa Nerona oraz wiele innych.

 • Wystawa „W pustyni i w puszczy” promująca najnowszą ekranizację powieści Sienkiewicza dla dzieci i młodzieży. Obok rekwizytów z ostatniej ekranizacji „W pustyni i w puszczy” zobaczymy również zdjęcia i materiały z realizacji filmu sprzed ponad trydziestu lat w reżyserii Władysława Ślesickiego.

 Ekspozycja stała

Tradycje rodzinne i związki Sienkiewicza z Ziemią Łukowską są ukazane w sali pierwszej. Z tablicy genealogicznej dowiadujemy się o rodzinnych koligacjach Cieciszowskich m.in.: z Joachimem Lelewelem, Jadwigą Łuszczewską „Deotymą”, Ignacym Chrzanowskim, którzy często gościli w tych stronach. Na ścianach wiszą zdjęcia rodziców pisarza oraz ciotki Aleksandry Dmochowskiej z Cieciszowskich, dziedziczki Burca u której spędzał wakacje nastoletni Henryk. Na uwagę zasługuje akwarela oficyny burzeckiej namalowanej przez Wandę Pankiewiczową.  Zdjęcie lipy i stawów w Burcu, miejsca z którym emocjonalnie związany był Sienkiewicz. Tu umiejscowił akcje wielu utworów np. „Ogniem i mieczem”, „Potopu”, „Hani”. Pod legendarną lipą (na zdjęciu) miał siadywać Zagłoba bawiąc dzieci Skrzetuskiego. Pod tablicą genealogicznej zdjęcia rodziców autora Trylogii – Stefanii i Józefa Sienkiewiczów, a poniżej w gablocie akt urodzenia Henryka Sienkiewicza.

Popiersie Sienkiewicza

W rogu popiersie autora „Quo vadis” z alabastru wykonane przez Piusa Welońskiego, wręczone pisarzowi podczas prywatnych obchodów 25-lecia jubileuszu pisarskiego. Cennym dokumentem jest znajdujący się w tej sali fragment pasa słuckiego sprzed 210 lat ofiarowany przez babkę pisarza do kościoła w Okrzei oraz obraz arcybiskupa Kazimierza Kacpra Cieciszowskiego z drugiej połowy XVIII wieku, wypożyczony z kościoła, w którym został ochrzczony pisarz. Niezwykle cennym dokumentem jest wspomnienie piastunki dwumiesięcznego Henryka, Anieli Gołębiowskiej, spisane w latach dwudziestych przez księdza Antoniego Kresę. W sali tej znajdują się oryginalne dokumenty dotyczące sypania kopca m.in. statut, księga protokołów i księga uczestników sypania kopca. Bogatą dokumentację stanowią przedwojenne zdjęcia związane z sypaniem kopca w Okrzei, akt erekcyjny, skład Społecznego Komitetu Budowy, deklaracje udziału finansowego i poparcia m.in. Władysława Tatarkiewicza. Nad gablotą z dokumentacją znajduje się urna, w której młodzież z Oblęgorka przywiozła w 1932 roku ziemię na kopiec. Przy oknie znajduje się model gipsowej tablicy upamiętniającej 200 rocznicę konsekracji kościoła w Okrzei ufundowanego przez prababkę pisarza Teresę z Lelewelów Cieciszowskich. Oryginalna tablica z brązu, ufundowana przez Ignacego Mosia z Poznania, znajduje się w nawie głównej kościoła w Okrzei. Na ścianach wiszą obrazy poplenerowe pędzla Karola Zielińskiego, Stefana Kuligowskiego i Antoniego Piotrkiewicza.

Druga sala to kontynuacje rodzinnych tradycji. Ekspozycję rozpoczynają zdjęcia dzieci pisarza: Jadwgi (Dzini) i syna Henryka Józefa, ofiarowane w testamencie przez wnuczkę pisarza Marię Korniłowicz. Prezentowane są oryginalne listy Marii do matki, babci, a także zdjęcia rodziny Korniłowiczów. W gablocie maskotki wnuczki pisarza sprzed 70-ciu lat oraz przedmioty należące do dzieci pisarza, listy oraz wydania wspomnień Marii Korniłowicz o pisarzu: „Onegdaj”, „Sto lat później” i „Śladami dziada”. Na głównej ścianie znajduje się XIX wieczna szafa dworska, a w niej stare wydania powieści Sienkiewicza. Po prawej stronie wyeksponowano akt zgonu pisarza oraz bogate archiwalia związane ze sprowadzeniem prochów pisarza do kraju w październiku 1924 roku. Wśród nich karta wstępu na uroczystości żałobne, upoważniająca do wzięcia udziału w kondukcie żałobnym oraz zdjęcia z przebiegu uroczystości przed Dworcem Głównymi i na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Trzecia sala wprowadza zwiedzających w tematykę twórczości pisarza. Ekspozycję rozpoczynają fotografie z okresu gimnazjalnego i współpracy z gazetami: „Gazeta Polska”, „Słowo”, „Niwa”

Rzeźba z konkursu pt: „Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów w rzeźbie ludowej”

„Kłos”, „Wędrowiec”, „Przegląd Tygodniowy”. Fotografie Heleny Modrzejewskiej, z którą pisarz przebywał w Ameryce i Rudolfa Piotrowskiego, który był pierwowzorem Zagłoby. W sali tej wyeksponowana jest działalność społeczna pisarza np. apel do ludów cywilizowanych o pomoc dla Polski, fotokopia odczytu do narodu, list do Marii Skłodowskiej, list do Cesarza Wilhelma II. W gablocie zgromadzono pamiątki medalierskie, okolicznościowe i pamiątkowe medale z lat 1896-1986 wykonane techniką laną oraz bitą w różnym materiale brązie, ołowiu, srebrze. Autorami tej kolekcji są min.: Wincenty Trojanowski, Tadeusz Makowski, Adam Haupt, Stanisław Lewandowski, Józef Stasiński. Za najcenniejszy w tej kolekcji uważa się wybity w czasie I wojny światowej, srebrny medal Polonia Dewastata z 1915 roku z wizerunkiem pisarza. Wśród zbioru zwraca uwagę medal i matryca Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, autorstwa Mariana Gardzińskiego z Siedlec, wybity w 20-tą rocznicę powstania tej placówki. W zabudowanej wnęce w ścianie, zgromadzono książki wydane w kraju i poza granicami, w tym pierwodruki i 60-cio tomowe wydanie PIW z lat 1949 – 1955 roku. Całość ekspozycji w tej sali zamyka popiersie autora „Quo vadis” dłuta Marcina Rożka. Na frontowej ścianie eksponowane są grafiki Kazimierza Szwaynowskiego oraz obraz tego samego autora do opowiadania „Obrazek leśny”. Na podiach wyeksponowane są rzeźby pokonkursowe „Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów w rzeźbie ludowej”, stanowiące plon Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego.

W sali z kominkiem szczególną uwagę zasługują obrazy wybitnych malarzy: Franciszka Kostrzewskiego – „Janko Muzykant” z 1904 roku, obraz Franciszka Pautscha – „Bohun” z 1927 roku oraz „Latarnik” Jana Molgi. Na gobelinie małopolskim znajduje się dar Marii Korniłowicz portret pierwszej żony Marii Szetkiewiczówny. W serwantce pruskiej okulary pisarza z Vevey przekazane do powstającego muzeum. Na kominku statuetka „Janko Muzykant” z 1822 roku – dar wnuczki pisarza Marii Korniłowicz.

 Piąta sala poświęcona jest

Rekwizyty z filmu „Quo vadis”

ekranizacjom utworów pisarza. Uwagę przyciąga fortepian marki „Erard” z 1840 roku wykonany w Paryżu, własność matki pisarza. Grywał na nim mały Henryk i jego rodzeństwo. Największą atrakcją w tej sali są rekwizyty zekranizowanych powieści Sienkiewicza. Po lewej stronie wyeksponowano rekwizyty z „Pana Wołodyjowskiego” oraz plakaty filmowe z tegoż filmu, dalej rekwizyty z nowej ekranizacji „W pustyni i w puszczy” w reżyserii Gavina Hooda.  Uwagę zwraca sukienka i buty Nel oraz siodło na wielbłąda. Główną część sali zajmują przedmioty z filmu „Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza m.in. tron Nerona, po lewej stronie tronu stój Poppei, po prawej – Ligii, obok toga i tunika Nerona. Na manekinach przy drzwiach wyjściowych toga i tunika Petroniusza. Przy piecu zbroja pretorianina oraz tarcze i pile z filmu. Całość wystawy wzbogacona jest fotogramami autorstwa Krzysztofa Wojciewskiego i Piotra Bujnowicza.

Salonik – to miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza. Znajdują się tu meble biedermajerowskie odkupione od rodziny pisarza.  Najcenniejszym eksponatem znajdującym się w tej sali jest miedzioryt przedstawiający arcybiskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka z 1776 roku. Na starej komodzie stoi rokokowa lampka oraz zdjęcie pisarza. Na ścianach wiszą akwarele Samczewskiego z 1906 roku „Roch Kowalski” i „Skrzetuski na koniu”, obraz Januarego Suchodolskiego „Obrona Jasnej Góry” z 1910 roku.
Do bardzo cennych eksponatów należą ilustracje do Trylogii Konstantego Górskiego z 1911 roku (olej na papierze oraz szkic ołówkiem Marii Eysmontowej z roku 1904. Po bokach akwarele z 1905 roku. Przy serwantce zdjęcie wykonane pisarzowi przed wyjazdem do Szwajcarii z roku 1914. Poniżej zdjęcie teściowej pisarza Wandy Szetkiewiczowej, która po śmierci córki zajęła się wychowywaniem dzieci pisarza – Jadwigi i Henryka Józefa.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Muzeum oraz Facebooku.

Comments on: "Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej" (7)

 1. […] wiodła nas przez miasta i miasteczka, zatrzymaliśmy się w następujących: Wola Okrzejska z Muzeum Henryka Sienkiewicza z kopiec Henryka Sienkiewicza. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowi znak […]

 2. I just want to mention I am all new to blogs and seriously savored this web-site. Probably I’m going to bookmark your blog post . You absolutely come with remarkable articles and reviews. Thanks a lot for sharing your webpage.

 3. always a massive fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get a lot of link appreciate from

 4. When I first saw this title Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej | Henryk Sienkiewicz on google I just whent and bookmark it. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!. Thanks For Your article about Sample Page

 5. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 6. When I first saw this title Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej | Henryk Sienkiewicz on google I just whent and bookmark it. Have you ever ever thought about including slightly bit extra than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nonetheless think about in case you added some nice visuals or video clips to offer your posts more, „pop”! Your content material is superb but with photographs and video clips, this weblog could actually be one of many biggest in its niche. Unbelievable blog!

 7. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!. Thanks For Your article about Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej | Henryk Sienkiewicz .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: